XÂY DỰNG PHẦN THÔ – ĐẠI NAM CONS

 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHỈ: 3.600.000Đ/M2

*Áp dụng từ ngày 01/04/2022

MÔ TẢ VẬT TƯ & CÔNG VIỆC

tiến độ thi công